Från den 1/7 2015 Svensk Luftambulans (SLA).

Från den 1/7 2015 så övergick Norrlandsflyg Ambulans en del av Svensk Luftambulans (SLA).