Miljötänk

www.norrlandsflygambulans.se

Miljötänk

Norrlandsflyg Ambulans AB driver en krävande och av naturen miljöpåfrestande verksamhet. De jobbar därför aktivt med att försöka minska sin miljöpåverkan genom ständiga förbättringar inom både kvalitet och miljö. De tar hänsyn till miljön i beslut på alla nivåer i organisationen och försöker efterleva lagar och andra krav inom miljöområdet.